Därför ska man ta höjd när man utvecklar varumärket

kommunikativa idén begränsas av strategin. Det är kommunikativa idéer som förverkligar strategier, som driver positioner och varumärken framåt. Inte tvärtom.

Så var börjar ett strategiskt arbete med varumärket? I idén! Eler rättare sagt, i idén som levandegör kommunikation. I den kommunikativa idén som tillåter er att få komma till tals. Idén som lyckas fånga informationsdränkta mediekonsumenters intresse.

Ofta arbetar företag i en alltför linjär process när man vill utveckla varumärket. Affärsstrategi följs av varumärkesstrategi, positionering och kommunikation. Man går från A till B och så vidare. Men man blir ofta fartblind på vägen. Perspektivet på varje del av varumärkesutvecklingen tenderar att präglas allt för mycket av föregående processteg. Så vad ska man göra istället?

Hon vet vad hon vill - vet ni?

Högt där uppe ser vi ner på en högljudd och kaotisk miljö där det är svårt att få budskapen att fastna. För att lyckas måste vi utgå från kundens intressen så tidigt som möjligt i varumärkesutvecklingsprocessen. Vad vill hon? Vart finns hon? Hur blir vi meningsfulla för henne? Först när vi vet detta kan vi bygga varumärket runt en kommunikativ idé som intresserar kunden.

Styr mot kunden

Vi måste förena strategi och kommunikation. Redan i arbetet med varumärkesplattformen låter vi idén styra. Varumärkesplattformens viktigaste styrmedel är positioneringen, med en idédriven positionering kan vi tidigt definiera hur andra styrmedel ska fungera. Det tjänar vi på. För att det ger full effekt på kommunikationen.

Framåt!

Så låt inte den

Recent Posts

Stay Up-To-Date with New Posts

Search By Tags