krisztina-papp-_wkrWd5o8sA-unsplash.jpg

RE-STRUCTURING BRANDS FOR A NEW REALITY 

My mission: Brand architecture

Industry: Real estate, commerce

 

The client needed to evaluate their current brand architecture due to a new focus in business strategy. With different brands on different markets worldwide, the updated brand architecture would point out a new direction fo everyone to follow: one brand to rule all. Avoiding local adaptions would create stronger brand equity in the long run. 

Image by Drew Beamer

NYKOMLING STICKER UT HAKAN I GAMMELDAGS BRANSCH

Mitt uppdrag: Copywriting, varumärkesutveckling

Bransch: Bygg

Det är lätt att sticka ut i en konservativ och likformad bransch. Konsten är att göra det trovärdigt. Och här fanns det något att bygga på! Med ny teknik utmanade uppdragsgivaren de gamla kolosserna. Vi adderade en spetsig tonalitet och lite uppkäftiga budskap. Positionen blev tydlig och resan mot snabb tillväxt började.

 

EN DIGITAL PLAYBOOK SOM ALLA KAN LEKA MED

Mitt uppdrag: Digital playbook, varumärkesutveckling

Bransch: Livsmedel

 

Kunden ville ta ett nytt grepp om sin kommunikation för att sticka ut i den tuffa livsmedelsbranschen. Man ville få mer effekt på publicerat innehåll, bygga ett tydligare varumärke och samtidigt lyfta sin hållbarhetsprofil. Playbooken blev ett konkret och målstyrt verktyg för redaktörerna att jobba med. Mer varumärkesbyggande och mindre spretigt!

KOMMUNIKATION MED SCHWUNG

Mitt uppdrag: Digital strategi, copywriting
 

Bransch: Nöjespark

För att ge nöjesparken och dess kringliggande verksamheter ett tydligare och mer samlat erbjudande behövde nyhetsbrevet stöpas om. På ytan skapade vi ett enhetligt formspråk och en tonalitet med mer schwung. Resultatet: En konsekvent och attraktiv användarupplevelse.

brain_bild.png

NYTT ANSIKTE FÖR
SMARTARE ANNONSTJÄNST

Mitt uppdrag: Varumärkesutveckling, copywriting

Bransch: Digital annonsmarknad

Samtidigt som kunderna handlar på helt nya sätt utvecklas tekniken för att styra annonser. Här kommer Brain Data Market in i bilden, tillsammans med Facebook och Google. Spännande konkurrens - men här gällde det att sticka ut. Mindre tekniksnack och mer nytta blev parollen när jag tog fram en ny varumärkesplattform, budskapsplattform och en tonalitet som drog det till sin spets.

goteborg_case.jpg

INVESTORS GOT THE MESSAGE

My mission: Copywriting, channel strategy

Industry: Investment, destination marketing

A new dawn rises on Gothenburg's cityscape. With €100 billion being investment by 2035, expectations are high. To attract the right investments, businesses and knowledge - we needed to make sure that every investor knew what was going down.
 

"With strategic thinking Philip has developed our web, social media and newsletters. Philip has a high sense of service and great professionalism." - Henrik Einarsson, Head of International Division, Business Region Gothenburg

Image by Efe Kurnaz

INTERAKTIVT MUSEUM BRYTER NY MARK

Mitt uppdrag: Kommunikationskoncept, förstudie

Bransch: Museer, turism

När ett nytt museum planerades mitt i Göteborg stod interaktiviteten i centrum. Med nya möjligheter att beröra besökarna kunde en viktig del av stadens historia väckas till liv. Mitt uppdrag blev att leda det konceptuella arbetet med förstudien för att ge koncept och kommunikation en tydlig inriktning.

carlos-lindner-ZVo7vtXilCs-unsplash_edit
 

NU SKA ALLA GÖRA SIN EGEN GREJ

Min uppgift: Varumärkesutveckling, copywriting
 

Bransch: Universitet, studenttjänster

Alla studenter vill göra sin egen grej. För att nå ut med sitt erbjudande behövde uppdragsgivaren bli mer närvarande i målgruppens digitala kanaler och mycket tydligare i sitt erbjudande. Genom att ta ett helhetsgrepp om varumärke och digital kommunikation skapade vi en mer personlig och användarvänlig tjänst - där alla kunde hitta sin grej.

ournormal.png
 

MED HJÄRTA FÖR EN STÖRRE GEMENSKAP

Min uppgift: Varumärkesutveckling, copywriting

 

Bransch: Socialt entreprenörskap

Att familjer som har barn med en funktionsvariation får lära känna fler i samma situation kan betyda mycket. Frågan är viktig och idén enkel. Our Normal är en digital mötesplats där man får lär känna andra, kan dela erfarenheter och samla kraft. När den mötesplatsen tog sin form stöttade jag Our Normal med tonalitet och kommunikation.


"Philip har en fantastisk känsla för att med ord göra det komplicerade enkelt och unikt. Han satte sig snabbt in i de utmaningar vi brottades med och hjälpte oss hitta vägar där vi själva kört fast. Ett starkt stöd för att sy ihop kommunikationen hela vägen från idé och koncept till väl formulerade och träffsäkra budskap!"- Jenny Lindström Beijar, grundare, Our normal

 

A BRAND NEW NAME FOR THE SWEDISH GIANT

My mission: Brand development, copywriting


Industry: Department stores, commerce


With a long term goal of reaching 1 000 000 000 visitors worldwide per year, this client is re-building it's business for the future. With a new concept that changes the way we look at things, brand development became a mighty challenge. My mission was to find a brand direction where we would build on history and at the same time: create the future.

EN NORMKRITISK GENOMLYSNING

Min uppgift: Normkritisk granskning, kommunikationsstrategi


Bransch: Offentlig sektor, kulturverksamhet

För att bli en mer normmedveten verksamhet ville uppdragsgivaren göra en genomlysning av all kommunikation. Målet var att alla i målgruppen skulle uppleva sig inkluderade i den information som möter en på webben och i kommunikationen. Lika viktigt var att informationen skulle vara tillgänglig för hela målgruppen både tekniskt och visuellt. Jag ledde arbetet med granskningen och tog fram en strategi för hur man ska föra kommunikationsarbetet framåt.